Make your own free website on Tripod.com
N e V e N
Lektire
Home
Lektire
...Misli...
...Matrix...
Funny pics
...Sign
Zadar
Space
Motorcycle
Body
Wallpapers
Drustvo
Nova godina
Cartoon
Links
Celebs
Melodije
Auti
Vicevi
Grafiti
NeVeN
SmS

NeVeN

Istina i ljubav

 

Ime pisca: Ivan Cankar

Ponešto o piscu: Ivan Cankar se rodio 10. svibnja 1876.g. u Vrhniki, pokraj Ljubljane. Srednju školu je završio u Ljubljani, a zatim je otišao u Beč da uči tehniku. Studije nije završio, ostao je književnik i živio od književnog rada. U domovinu se vratio 1909.g. Za dvadeset godina rada napisao je tridesetak knjiga objavljujući pjesme, pripovjetke, romane, drame, eseje i kritike. Za poznavanje Ivana Cankara najvažnija je njegova proza. Najpoznatije pripovjetke su mu: “Vinjete”, “Knjiga za lakomisne ljude”, “Kuča Marije pomoćnice”, “Sluga Jernej i njegovo pravo”, “Grešnik Lenart”, “Moj život” i “Slike iz snova”. Cankar je napisao i tri romana:  “Tuđinci”, “Na klancu” i “Martin Kačur”. Cankar je u svojim djelima prikazivao ljude u borbi za malo sreće u životu povezivajući njihovu sudbinu u snažnu cijeline. Posebno poglavlje u djelu Ivana Cankara je siječanje na dijetinjstvo. Uz likove dijece svuda je i lik majke. Ivan Cankar umro je 11. prosinca 1918.g

 

 

Šalica kave

 

Tema: Ljubav prema majci

Osnovna misao:  Treba biti dobar i obazriv prema onima koje volimo.

Likovi: Ivan, majka

Sadržaj:

 

          Ivan je došao kući i ostao tri tjedna. Bio je potišten i zlovoljan. Prve je noći spavao u komorici. Kada bi se probudio vidio bi majku koja je zabrinuta sjedila za stolom i jecala, kasnije se preselio nad krov, na sijeno.  Tu je pisao svoje prve ljubavne priče. Jednom je poželio popiti crnu kavu.  Znao je da u kući nema ni kruha, a kamoli kave. Majka ga je samo pogledala i nije ništa odgovorila. Ivan se vratio u potkrovlje i nastavio s pisanjem. Čuo je tihe korake. Kroz vrata je ušla majka noseći šalicu kave. Bila je sretna, a Ivan joj je grubo odgovorio da mu kava sada ne treba. Majka se ražalostila i otišla. Ivanu je bilo neugodno i žao, ali je bilo prekasno za ljubaznu riječ.

 

 

Lisac

 

Tema: Dječakova ljubav pema liscu kojega drži zatvorenog iako zna da bi trebao živjeti slobodan u prirodi

Osnovna misao: Treba voljeti životinje i omogučiti im normalan život.

Likovi: Dječak, lisac

Sadržaj:

 

         Dječak je imao mladog lisca koji je živio privezan samo nekoliko dana. Kada je jednog jutra došao da ga vidi lisac je bio mrtav. Rekli su da se to slučajno dogodilo, ali dječak je bio siguran da je životinja sama sebi oduzela život. Uskoro je dobio drugog lisca. Dječak ga je hranio i pazio, ali se lisac sve čudnije ponašao. Jednog jutra primjetili su da nema najljepše kokoši. Drugi su put vidjeli kako pokušava uzeti kunića. Da nebi napadao životinje premješten je na usamljenije mjesto. Poslije nekoliko dana diječak je otišao do kuće. Kada se vratio lisca više nije bilo, žene su ga ubile jer je krao piliće. A ručali su tada pečene piliče.

 

 

Suhe kruške

 

Tema: Krađa krušaka iz ormara

Osnovna misao: Ne smije se krasti i misliti samo na sebe

Lica: Lina, Janez, Majka

Sadržaj:

 

        Majka je košaricu suhih krušaka čuvala u ormaru da bi ih podijelila dijeci nekom posebnom prigodom. Janez i Lina nisu mogli dočekati taj dan. na nagovor sestre Line Janez je otkinuo dasku na ormaru i dočepao se krušaka. kada je napunio pune džepove otišli su iza kuće da ih pojedu. Činili su to nekoliko puta, a osječaj krivice se potpuno izgubio. Jedne nedjelje majka je otvorila ormar i ugledala praznu košaricu. Svi su začuđene gledali u majku koja je tražila krivca. Progovorila je Lina i prstom pokazala na Janeza. Dok je Janez objašnjavao kako je to učinio majka je sjela na klupu i zaplakala. Janezu je bilo žao, ali ništa nije mogao učiniti.

 

NeVeN

NeVeN